Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-1995 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1995-308".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet klachtrecht clenten zorgsector
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1995-05-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1995-308
Jaargang 1995
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB1893
Publicatiedatum 1995-06-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 308
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 mei 1995 houdende regels ter zake van de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1995-06-22