Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1994-955".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-12-22
Datum van uitgifte 1994-12-29
Identifier stb-1994-955
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 955
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 december 1994, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW)
Uitgever Ministerie van Justitie