Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1994-919".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-12-15
Datum van uitgifte 1994-12-29
Identifier stb-1994-919
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 919
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 15 december 1994, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994, de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, het Voertuigreglement, het Kentekenreglement, het Besluit rijonderricht motorrijtuigen en het besluit van 16 november 1994 (Stb. 815), alsmede vaststelling van het tijdstip van intrekking van de Wegenverkeerswet en van het Reglement kentekenregistratie
Uitgever Ministerie van Justitie