Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1994-908".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-12-19
Datum van uitgifte 1994-12-28
Identifier stb-1994-908
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 908
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 19 december 1994, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de wet van 10 mei 1994, houdende uitbreiding van de Wet bodembescherming met een regeling inzake sanering van de bodem (Stb. 1994, 331)
Uitgever Ministerie van Justitie