Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1994-777".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-10-25
Datum van uitgifte 1994-11-08
Identifier stb-1994-777
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-11-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 777
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 25 oktober 1994, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht (Stb. 555)
Uitgever Ministerie van Justitie