Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1994-766".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-10-13
Datum van uitgifte 1994-11-01
Identifier stb-1994-766
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-11-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 766
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 13 oktober 1994, houdende uitbreiding en wijziging van wettelijke regelingen inzake externe advisering op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Versobering en harmonisatie externe adviesorganen VROM)
Uitgever Ministerie van Justitie