Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-09-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1994-683".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-09-02
Datum van uitgifte 1994-09-15
Identifier stb-1994-683
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-09-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 683
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 2 september 1994, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Algemene wet op het binnentreden, de wet van 22 juni 1994 tot wijziging van binnentredingsbepalingen en de rijkswet van 22 juni 1994, houdende wijziging van de Schepenwet, de Rijkswet noodvoorzieningen Scheepvaart, de Marinescheepsvaartongevallenwet en de Wet behoud scheepsruimte met betrekking tot binnentredingsbepalingen
Uitgever Ministerie van Justitie