Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-08-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1994-588".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-07-29
Identifier stb-1994-588
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-08-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 588
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 29 juli 1994 tot inwerkingtreding van de Wet van 29 juni 1994 tot invoering van de mogelijkheid van ontbinding van rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, vervanging in een aantal artikelen van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van beroep op de Kroon door beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alsmede enige andere wijzigingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 506)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1994-08-11