Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1994-422".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-05-19
Datum van uitgifte 1994-06-16
Identifier stb-1994-422
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-06-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 422
Publicerende organisatie Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 19 mei 1994, houdende regels betreffende de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan, belast met de materiële en immateriële opvang van asielzoekers (Wet centraal orgaan opvang asielzoekers)
Uitgever Ministerie van Justitie