Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-06-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-1994-374".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-05-30
Datum van uitgifte 1994-06-09
Identifier stb-1994-374
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-06-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 374
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie van 30 mei 1994, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet bodembescherming zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wetten van 10 mei 1994, Staatsblad 331 en Staatsblad 332
Uitgever Ministerie van Justitie