Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1994-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-01-07
Datum van uitgifte 1994-01-13
Identifier stb-1994-27
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-01-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 27
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 7 januari 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet van 9 december 1993 tot invoering van de Politiewet 1993 en daarmee verband houdende wijziging van diverse wetten (Invoeringswet Politiewet 1993), Stb. 725
Uitgever Ministerie van Justitie