Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-03-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1994-230".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-03-02
Datum van uitgifte 1994-03-31
Identifier stb-1994-230
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-03-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 230
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 2 maart 1994, houdende algemene regels ter bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat (Algemene wet gelijke behandeling)
Uitgever Ministerie van Justitie