Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-03-1994 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1994-190".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1994-03-09
Datum van uitgifte 1994-03-24
Identifier stb-1994-190
Jaargang 1994
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1994-03-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 190
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 9 maart 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 9 december 1993 tot aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen alsmede van enige gevallen waarin de identiteit van personen aan de hand van deze documenten kan worden vastgesteld (Wet op de identificatieplicht)
Uitgever Ministerie van Justitie