Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1993-98".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1993-02-05
Datum van uitgifte 1993-02-23
Identifier stb-1993-98
Jaargang 1993
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1993-02-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 98
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 5 februari 1993 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 december 1992 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties (Stb. 1993, 11)
Uitgever Ministerie van Justitie