Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1993-757".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1993-12-22
Identifier stb-1993-757
Jaargang 1993
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1993-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 757
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 december 1993, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en enige andere wetten in verband met de tenuitvoerlegging van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk en in verband met enige andere onderwerpen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1993-12-30