Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1993-738".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1993-12-16
Datum van uitgifte 1993-12-30
Identifier stb-1993-738
Jaargang 1993
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1993-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 738
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 16 december 1993, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit adspirant-beroepsbrandweerofficieren in verband met de herstructurering van de opleiding en de vorming van beroepsbrandweerofficieren, alsmede wijziging van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen in verband met de invoeging van de opleiding instructeur
Uitgever Ministerie van Justitie