Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1993-610".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1993-11-11
Datum van uitgifte 1993-12-07
Identifier stb-1993-610
Jaargang 1993
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1993-12-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 610
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 november 1993 tot wijziging van de Gemeentewet en van een aantal andere wetten met het oog op de invoering van de Gemeentewet en vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Gemeentewet (Invoeringswet Gemeentewet)
Uitgever Ministerie van Justitie