Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1993-59".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1993-01-27
Datum van uitgifte 1993-01-29
Identifier stb-1993-59
Jaargang 1993
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1993-01-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 59
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 27 januari 1993, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wetten van 2 juli 1992, Stb. 414 en Stb. 415, tot wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, van de wet van 24 juni 1992, Stb. 348, tot wijziging van de Wet geluidhinder en van enkele bepalingen van de Woningwet
Uitgever Ministerie van Justitie