Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-07-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1993-413".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1993-07-19
Datum van uitgifte 1993-07-29
Identifier stb-1993-413
Jaargang 1993
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1993-07-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 413
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 19 juli 1993, houdende inwerkingtreding van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, Stb. 1993, 412
Uitgever Ministerie van Justitie