Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-04-1993 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1993-224".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1993-04-05
Datum van uitgifte 1993-04-22
Identifier stb-1993-224
Jaargang 1993
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1993-04-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 224
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 5 april 1993 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 oktober 1992, Stb. 593, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
Uitgever Ministerie van Justitie