Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-1992 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-1992-623".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1992-12-03
Datum van uitgifte 1992-12-17
Identifier stb-1992-623
Jaargang 1992
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1992-12-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 623
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 2 juli 1992, Stb. 415
Uitgever Ministerie van Justitie