Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-10-1992 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1992-541".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1992-10-08
Datum van uitgifte 1992-10-20
Identifier stb-1992-541
Jaargang 1992
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1992-10-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 541
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 oktober 1992, houdende vaststelling van bepalingen inzake de nationaliteit van zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting (Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting)
Uitgever Ministerie van Justitie