Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-1992 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1992-509".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1992-09-28
Identifier stb-1992-509
Jaargang 1992
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1992-09-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 509
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 september 1992, houdende wijziging van de Woningwet (Stb. 1991, 439)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1992-09-30