Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-1992 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1992-348".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1992-06-24
Datum van uitgifte 1992-07-09
Identifier stb-1992-348
Jaargang 1992
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1992-07-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 348
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 juni 1992 tot wijziging van de Wet geluidhinder
Uitgever Ministerie van Justitie