Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1991-737".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-12-17
Datum van uitgifte 1991-12-30
Identifier stb-1991-737
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 737
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 17 december 1991, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 1 juli 1987 (Stb. 1987, 368), houdende wijziging van de Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart (Stb. 1972, 416) in verband met de intrekking van de Wet bescherming bevolking (Stb. 1952, 404) alsmede van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 november 1991 (Stb. 1991, 631), houdende regels met betrekking tot de aanpassing van een aantal wetten die bepalingen bevatten welke mede betrekking hebben op de bescherming van de bevolking, op de noodwachten of de noodwachter
Uitgever Ministerie van Justitie