Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-1991-610".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-12-06
Datum van uitgifte 1991-12-18
Identifier stb-1991-610
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-12-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 610
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie van 6 december 1991, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw Burgerlijk Wetboek, voorzover niet houdende de tekst van die boeken zelf, van Boek 7 o f van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, Twaalfde gedeelte (Stb. 1991, 198), zoals deze met ingang van 1 januari 1992 zal luiden
Uitgever Ministerie van Justitie