Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1991-587".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-11-20
Datum van uitgifte 1991-11-21
Identifier stb-1991-587
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-11-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 587
Publicerende organisatie Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 20 november 1991, houdende nadere wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in enige andere wetten, in het kader van de geleidelijke wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekering (Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase)
Uitgever Ministerie van Justitie