Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1991-586".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-11-20
Datum van uitgifte 1991-11-21
Identifier stb-1991-586
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-11-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 586
Publicerende organisatie Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 november 1991, houdende inwerkingtreding van de wet van 20 november 1991, Stb. 584 tot beperking van de contracteerplicht in de ziekenfondsverzekering en de bijzondere ziektekostenverzekering, invoering van de mogelijkheid een lager tarief in rekening te brengen dan het overeenkomstig de Wet tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet tarieven gezondheidszorg
Uitgever Ministerie van Justitie