Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1991-513".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-10-14
Datum van uitgifte 1991-10-24
Identifier stb-1991-513
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-10-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 513
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 14 oktober 1991, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 mei 1989 (uitbreiding van de reikwijdte van de Wegenverkeerswet), van het RVV 1990, van het BABW en van twee andere besluiten
Uitgever Ministerie van Justitie