Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1991-483".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-09-13
Datum van uitgifte 1991-10-03
Identifier stb-1991-483
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-10-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 483
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 13 september 1991, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 42, tiende lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet (Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet)
Uitgever Ministerie van Justitie