Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1991-478".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-08-29
Datum van uitgifte 1991-10-03
Identifier stb-1991-478
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-10-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 478
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 augustus 1991, houdende wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb. 519) en van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231) in verband met Herziening van het militair tuchtrecht (Wet militair tuchtrecht)
Uitgever Ministerie van Justitie