Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1991-278".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-04-24
Datum van uitgifte 1991-06-11
Identifier stb-1991-278
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-06-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 278
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 24 april 1991, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Reglement rechtstoestand dienstplichtigen ter zake van de uitoefening van grondrechten, alsmede wijziging van de bepalingen betreffende het ontslag van vlag- en opperofficieren
Uitgever Ministerie van Justitie