Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-1991 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1991-199".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1991-04-02
Datum van uitgifte 1991-05-14
Identifier stb-1991-199
Jaargang 1991
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1991-05-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 199
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 2 april 1991, houdende correctie en aanpassing van het eerste, tweede en vierde tot en met twaalfde gedeelte van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (dertiende gedeelte))
Uitgever Ministerie van Justitie