Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1990-620".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1990-12-07
Datum van uitgifte 1990-12-28
Identifier stb-1990-620
Jaargang 1990
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1990-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 620
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 7 december 1990, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet van 30 mei 1990, Stb. 305, tot wijziging van de Auteurswet 1912 inzake een vergoeding voor het verveelvoudigen van beeld- of geluidsopnamen voor eigen oefening, studie of gebruik
Uitgever Ministerie van Justitie