Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1990-582".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1990-11-30
Datum van uitgifte 1990-12-18
Identifier stb-1990-582
Jaargang 1990
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1990-12-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 582
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 30 november 1990, houdende regeling van de inwerkingtreding van de Wet van 14 juni 1990 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Dienstplichtwet, de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, de Militaire Ambtenarenwet 1931, het Besluit Buitengewoon Strafrecht, de Wet van 10 juli 1947 (Stb. H233) en de Wet Oorlogsstrafrecht in verband met de herziening van het militair straf- en tuchtrecht en ter afschaffing van de doodstraf (Stb. 369) en van de Wet van 14 juni 1990 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet Oorlogsstrafrecht en de Noodwet rechtspleging, in verband met de nieuwe regels inzake de militaire strafrechtspraak (Stb. 372)
Uitgever Ministerie van Justitie