Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1990-572".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1990-11-21
Datum van uitgifte 1990-12-11
Identifier stb-1990-572
Jaargang 1990
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1990-12-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 572
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 21 november 1990, houdende machtiging tot deelneming van de Staat aan het geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten
Uitgever Ministerie van Veiligheid en Justitie