Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-08-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1990-406".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1990-07-12
Datum van uitgifte 1990-08-07
Identifier stb-1990-406
Jaargang 1990
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1990-08-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 406
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 juli 1990, houdende vaststelling tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 juni 1990, Stb. 302 tot wijziging van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Uitgever Ministerie van Justitie