Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1990-365".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1990-07-04
Datum van uitgifte 1990-07-17
Identifier stb-1990-365
Jaargang 1990
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1990-07-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 365
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 4 juli 1990, houdende verlenging van de werkingsduur van het Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs
Uitgever Ministerie van Justitie