Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1990-324".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1990-06-27
Datum van uitgifte 1990-06-28
Identifier stb-1990-324
Jaargang 1990
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1990-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 324
Publicerende organisatie Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 27 juni 1990, houdende regeling van de organisatie van de toepassing en de uitvoering van de buitengewoon-pensioenwetten voor verzetsdeelnemers en zeelieden-oorlogsslachtoffers en de uitkeringswetten voor oorlogsgetroffenen alsmede wijziging van enige andere wetten (Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad)
Uitgever Ministerie van Justitie