Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-1990 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1990-316".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1990-05-30
Datum van uitgifte 1990-06-28
Identifier stb-1990-316
Jaargang 1990
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1990-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 316
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 30 mei 1990, houdende nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen mede in verband met de stelselherziening sociale zekerheid)
Uitgever Ministerie van Justitie