Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1989-593".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1989-12-28
Datum van uitgifte 1989-12-29
Identifier stb-1989-593
Jaargang 1989
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1989-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 593
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 28 december 1989, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 28 december 1989 (Stb. 592) houdende wijziging van de Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985 en intrekking van de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren 1985, alsmede van het besluit van 28 augustus 1989 (Stb. 386) houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement
Uitgever Ministerie van Justitie