Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1989-503".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1989-11-02
Datum van uitgifte 1989-11-21
Identifier stb-1989-503
Jaargang 1989
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1989-11-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 503
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 2 november 1989, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 oktober 1989, Stb. 482 tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met de straf van onbetaalde arbeid
Uitgever Ministerie van Justitie