Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1989-481".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1989-10-26
Datum van uitgifte 1989-10-31
Identifier stb-1989-481
Jaargang 1989
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1989-10-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 481
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 26 oktober 1989, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Kieswet (Stb. 1989, 423), het Kiesbesluit (Stb. 1989, 471) en de Wet van 25 oktober 1989 (Stb. 480), houdende vervanging van de Wet Europese verkiezingen alsmede aanpassing van enige andere wetten in verband met de herziening van de Kieswet
Uitgever Ministerie van Justitie