Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1989-386".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1989-08-28
Datum van uitgifte 1989-09-26
Identifier stb-1989-386
Jaargang 1989
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1989-09-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 386
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 28 augustus 1989, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement (Stb. 1982, 279)
Uitgever Ministerie van Justitie