Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-08-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1989-327".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1989-07-10
Datum van uitgifte 1989-08-11
Identifier stb-1989-327
Jaargang 1989
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1989-08-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 327
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o. (Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o.)
Uitgever Ministerie van Justitie