Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1989-245".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1989-06-28
Datum van uitgifte 1989-06-29
Identifier stb-1989-245
Jaargang 1989
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1989-06-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 245
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 juni 1989, houdende uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 to t instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1)
Uitgever Ministerie van Justitie