Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1989-127".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1989-04-27
Datum van uitgifte 1989-05-10
Identifier stb-1989-127
Jaargang 1989
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1989-05-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 127
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 27 april 1989, houdende aanpassing van een aantal sociale zekerheidswetten en van enige andere wetten, alsmede het stellen van regels voor de toepassing van die wetten naar aanleiding van de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies)
Uitgever Ministerie van Justitie