Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-1989 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1989-123".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1989-04-27
Datum van uitgifte 1989-04-28
Identifier stb-1989-123
Jaargang 1989
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1989-04-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 123
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 27 april 1989, houdende inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting en in aanvulling op die wet wijzigingen van de loonbelasting en de inkomstenbelasting inzake vaststelling van het tarief en beperking van de aftrekbaarheid van gemengde kosten (Wet invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting en wijziging van de regeling betreffende aftrekposten)
Uitgever Ministerie van Justitie