Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1988-526".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1988-11-08
Datum van uitgifte 1988-11-29
Identifier stb-1988-526
Jaargang 1988
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-11-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 526
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 8 november 1988, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement (Stb. 1982, 279) en het Reglement rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1982, 280)
Uitgever Ministerie van Justitie