Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-1988 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-1988-487".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1988-10-01
Datum van uitgifte 1988-11-01
Identifier stb-1988-487
Jaargang 1988
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 1988-11-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 487
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 1 oktober 1988, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 20 april 1988 (Stb. 229) tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929 ter zake van de uitoefening van grondrechten, van de Wet van 20 april 1988 (Stb. 288) houdende wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en van de Wet Rechtstoestand dienstplichtigen ter zake van de uitoefening van grondrechten en van de Wet van 20 april 1988 (Stb. 231) houdende intrekking van de Wet van 4 juni 1858, regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen
Uitgever Ministerie van Justitie